Apie mus


Draugijos veiklos tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą siekiant sujungti įvairių mokslo krypčių atstovų žinias, patirtį bei autoritetą, sprendžiat mokslui ir visuomenei aktualius gamtosauginio ugdymo, gamtosaugos ir gamtonaudos klausimus.

Svarbiausieji Draugijos uždaviniai yra:

 • aktyvios, įvairias gamtamokslines disciplinas atstovaujančių ir (arba) gamtosaugines idėjas palaikančios akademinės bendruomenės kūrimas ir skatinimas;
 • žmonių (ypač jaunimo) dvasinės kultūros, gamtosauginės sąmonės ir moralinių nuostatų ugdymas;
 • gamtosauginių idėjų ir mokslo žinių propagavimas;
 • gamtosauginių problemų aktualizavimas visuomenėje ir jų sprendimų skatinimas;
 • įvairaus pobūdžio ir įvairių lygių gamtotyros ir gamtosaugos veiklos rėmimas ir skatinimas.

 

LGD valdybą šiuo metu formuoja:

 1. Balčiūnienė Laimutė (dr. VU Bootanikos sodas)
 2. Baltrūnas Valentinas (prof. habil. dr. Gamtos tyrimo centras Geologijos ir geografijos institutas)
 3. Budrys Laimutis (Aplinkos ministerija)
 4. Gulbinskas Saulius (dr. Klaipėdos universitetas Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas)
 5. Karmaza Bronislavas (dr. Gamtos tyrimo centras Geologijos ir geografijos institutas)
 6. Melešytė Monika (VU, Gamtos mokslų fakultetas)
 7. Naujalis Jonas (prof. habil. dr., VU, Gamtos mokslų fakultetas)
 8. Prapiestienė Regina (doc. Dr. VU, Gamtos mokslų fakultetas)
 9. Skorupskas Ričardas (dr. VU, Gamtos mokslų fakultetas)

Draugijos prezidentas   dr. R. Skorupskas

 

 

 

 

Norite susipažinti su mūsų veikla?