Partneriai

Lietuvos gamtos draugija  kviečia visas gamtines visuomenines organizacijas ir jų narius asocijuotai geranoriškai bendrai aktyviai veiklai. Šiuo metu reikia akcentuoti kultūros ryšį su gamta, meno ryšį su gamta, etnokultūros priklausomybę nuo gamtos. Reikia kreipti dėmesį į gamtos reikšmę dabartinei kultūrai ir menui. Nepakanka apvalyti gamtą nuo taršos: mechaninės, cheminės, biologinės, dar svarbiau yra apvalyti mūsų sielas, dvasią nuo taršos, nuo kurios apvalyti neįmanoma techninėmis priemonėmis. Tam reikalingos inteligentijos intelektualinės, mokslinės, kūrybinės, švietimo, sielovados ir apskritai visos visuomenės ir jos institucijų pastangos.

                                                                                                                                Prof. A. Gaigalas

     
Norite susipažinti su mūsų veikla?